Skt. Hans

DOWNLOAD INDBYDELSE >> Søndag d. 23. juni kl. 17:00 ved fælleshuset Program: 17:00 startes med en aktivitet hvor børn og voksne alle kan være med 18:00 (ca) spisning – vi griller (tilmelding kræves) Derefter vil der være mulighed for at kan laves popcorn mm. ved bålfadene Øl, vand, vin kan købes hele aftenen. Kunne nogen have lyst til at bage en kage så giv lyd Alt afhængig af vejret vil der være bål eller tændt op i nogle bålfade. Mad og arrangement får I til kun 50,- pr. person og 30 kr. for børn (op til 13 år) OBS.  Tilmelding på mobilepay 20701391 (Sus) eller afleveret i postkassen i have 522 (HUSK at skrive havenummer) Seneste tilmelding er søndag d. 16. juni Mvh. Mange hilsner fra Skt. Hans udvalget

Kommentarer lukket til Skt. Hans

Din regning fra vores forening

1) Nogle haver har gennem kredsløb bestilt en havebeholder (Beløbet er afhængig af hvilken størrelse man har bestilt) 2) Dækningsafgift 3) Drift 4) Alle haver er kloakeret og dette er det årlige afdrag 5) Have/jordlejen: Beløbet er afhængigt af størrelsen på din have 6) Etablering af dræn 7) Din andel af renovation i Norringholm 8) Kontingenter (Aarhus kredsen og kolonihave forbundet) 9) Din vandforbrug

Kommentarer lukket til Din regning fra vores forening

Dus med havenes fugle venteliste

Du kan komme på venteliste til næste udgave af "Havenes fugle" (Afvikles ved nok tilmeldte) Vær opmærksom på du skal være indstillet på at deltagerne og Henrik kommer ind i din have ! Tilmeld dig herunder - OBS kun en deltager pr. have ---------------------------------------------------

Kommentarer lukket til Dus med havenes fugle venteliste

Vand situationen i Norringholm

Haveforeningen har et godt samarbejde med kommunen omkring problemet med oversvømmelserne i HF Norringholm. Vi er i fast dialog med gode folk. Som et resultat af det, ses der nu tre store pumper, der arbejder konstant. En oppe under viadukten, en på Fællesvej, og en på Xeniavej ved den lille legeplads. Pumperne fjerner vand fra drænsystemet, og pumper det ud i søen. Foreningen er også i færd med at indkøbe tre mindre elektriske pumper, der kan bruges til at pumpe vand væk fra belastede haver For at lette arbejdet omkring pumpning af vand væk fra truede haver, kan de haver der plaget af vand, grave et hul på det lavest liggende sted i haven. I hullet placeres et plastrør med huller i, så vandet kan komme ind i røret. Ved for meget vand i haven placeres pumpen i dette hul, hvorefter vandet pumpes væk fra haven. På denne måde er det nemmere at komme i gang med at pumpe vandet væk, og ved at bruge et rør undgås det også, at der kommer blade og andet skidt i vores pumper. Vi håber naturligvis på at vi slipper for de helt store mængder vand i de kommende måneder.

Kommentarer lukket til Vand situationen i Norringholm

Lidt nyt fra bestyrelsen

Lidt nyt fra bestyrelsen Generel info og status på drænForeningen har nu bestilt drænarbejdet ved M. Frisch, som meget gerne skulle gå i gang d. 1/9 (2024)Denne entreprenør er den samme som Aarhus kommune bruger og deres arbejde med dræn i området skal også starte i september 2024HavevandringDet er din opgave som havelejer i Norringholm, at sørge for der er rydeligt foran din hæk- denne opgave indebære også at sørger for der ikke er hulle i vejen foran din haveDette både for din egen og dine naboers skyld. Næste have vandring er i starten af uge 30Foreningens info boksenI foreningens info boksen er der sat et dokument op, hvor der er en QR kode, som du kan scanne og derefter kommer du ind på en side hvor du finder alle oplysninger om foreningen.Bruger du ikke QR kode, finder du siden her: https://norringholm.dk/info

Kommentarer lukket til Lidt nyt fra bestyrelsen

Information om Northside 2023

Kort information om NorthSide Afvikles fra torsdag d. 1. juni til og med lørdag d. 3. juni 2023. Torsdag åbner pladsen kl. 14.00 og lukker kl. 01.00. Fredag og lørdag åbner pladsen kl. 13.00 og lukker kl. 02.30. Der forventes op til 40.000 mennesker til festivalen. NorthSide finder sted på det grønne areal kaldet ”Eskelunden” ved krydset mellem Viby Ringvej(O2) og Åhavevej. Det ønskes at skabe en sikker afvikling med mindst mulig gene for beboere og erhvervsdrivende i området nær festivalpladsen, og vi har derfor i 2023 øget fokus på vores naboer, private og erhvervsdrivende. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på følgende. Trafikinformation vedr. haveforeningerne vest for festivalpladsen - Rugholm, Sølyst og Norringholm Der laves 'parkering forbudt-zone i hele området i perioden fra d. 1. juni til d. 4. juni. Det vil sige hele området med indkørsel fra Rugholmvej. Derudover oprettes der handikapparkring i området ved Haveforeningen af 1934. Information om musikken Vi har under festivalen valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og dermed skulle vi gerne primært ramme vores publikum. Vi måler hvor højt, vi spiller, kontinuert under hele festivalen, så vi sikrer, at vi ikke overskrider de tilladte dB grænser. Vi kigger desuden hele tiden på, hvordan vi kan forbedre lyden, således vi ikke generer andre unødigt. NorthSide er bl.a. planlagt i samarbejde med Aarhus kommune samt Østjyllands Politi. Vi vil gerne invitere interesserede naboer til en rundvisning på pladsen onsdag d. 31. maj kl. 19.00. Varighed en time. Mød op ved hovedindgangen til festivalpladsen, hvor…

Kommentarer lukket til Information om Northside 2023

Markedsdag i Norringholm

SØNDAG. 21. MAJ kl. 11-15 i og omkring fælleshuset Kom og gør et godt køb og få en hyggelig eftermiddag. Og tag endelig venner og bekendte med, så vi sammen kan skabe den gode stemning Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i baren. Hvis du vil have en bod med lopper, planter, hjemmesylt eller andet, skal du tilmelde dig senest onsdag d. 5. maj. til Katrin, have 506 (SMS til 28143406). Medbring meget gerne selv borde eller andet til din bod! Foreningen har borde (15 stk.), der kan lejes for 25 kr., først til mølle. De skal bestilles ved tilmelding. Underholdende indslag, musik, gøgl mm. er velkomne

Kommentarer lukket til Markedsdag i Norringholm

Lukning af ventelisten

Helt som sidste år har der været overvældende interesse for at blive noteret på ventelisten 2023 Derfor blev ventelisten pr. 2/1 lukket for i år. (Der er mere end 80 personer skrevet op – )

0 kommentarer

Giv ikke tyven frit spil

Aarhus Kommune har i samråd med Tryg lavet nogle simple råd til at undgå indbrud. Kolonihaven er din oase, som du i sommerhalvåret bruger til at slappe af, finde ro og tappe ny energi. Men når huset lukkes ned for sæsonen og haverne står tomme, har tyven gode muligheder for at bevæge sig uset rundt. Størstedelen af indbrud i kolonihaver foregår i løbet af vinterhalvåret, men der er meget, du selv kan gøre for at undgå indbrud. Sørg for, at dine døre og vinduer er godt sikret Gør det svært for tyven Vær en god nabo - aftal, I skiftes til at gå en runde udenfor sæson Se mere her >>

Kommentarer lukket til Giv ikke tyven frit spil

Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse, hvad er det ?

Det er et stykke papir/dokument, som giver en kolonist lov til at bruge sit nye hus eller tilbygning. Først søger man gennem foreningen feks. Norringholm, Aarhus Kredsen om byggetilladelse hvor tegninger med mål og placering af huset/tilbygningen skal afleveres sammen med ansøgningen og når Byggetilladelsen er til stede hos kolonisten, opfører kolonisten sit hus eller tilbygning. Når huset/tilbygningen er opført er det at Aarhus Kredsen på opfordring af Norringholm tager ud og kontrollere mål og flugtveje og i det hele taget ser efter at Byggetilladelsen er overholdt og dermed giver Ibrugtagningstilladelsen. Ved salg skal der findes en Ibrugtagningstilladelse! En Ibrugtagningstilladelse koster kr. 750,-

Kommentarer lukket til Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse, hvad er det ?