Information om Northside 2022

Med denne skrivelse ønsker vi at give en kort information om NorthSide, som afvikles fra torsdag d. 2. juni til og med lørdag d. 4. juni 2022. Torsdag åbner pladsen kl. 14.00 og lukker kl. 01.00. Fredag og lørdag åbner pladsen kl. 13.00 og lukker kl. 02.00. Vi forventer op til 40.000 mennesker til festivalen. Som noget nyt er NorthSide flyttet til det grønne areal kaldet ”Eskelunden” ved krydset mellem Viby Ringvej(O2) og Åhavevej. Det ønskes at skabe en sikker afvikling med mindst mulig gene for beboere og erhvervsdrivende i området nær festivalpladsen, og vi har derfor i 2022 øget fokus på vores naboer, private og erhvervsdrivende. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på følgende. Trafikinformation vedr. haveforeningerne vest for festivalpladsen - Rugholm, Sølyst og Norringholm Der laves 'parkering forbudt'-zone i hele området i perioden fra d. 31. maj til d. 6. juni. Det vil sige hele området med indkørsel fra Rugholmvej. Derudover oprettes der handikapparkring i området ved Haveforeningen af 1934. Trafikinformation vedr. haveforeningerne ved Åhavevej med indkørsel af Åhave Parkvej og Åhavevej Der opsættes 'standsning forbudt' mellem Åhave Parkvej og Bjørnholms Alle i perioden fra d. 2. juni til 5. juni. Trafikinformation vedr. haveforeningen af 1918 Her oprettes der kontrolpost ved indkørsel i perioden fra d. 2. juni til d. 5. juni, så det kun er beboere og erhvervsdrivende, der kan tilgå området. Vi gør opmærksom på, at under opsætning af afspærring af ene vognbane på Marselis Blvd. vil hele Marselis Blvd, være totalt spærret i vestgående retning.…

Kommentarer lukket til Information om Northside 2022

Markedsdage i Rugholm

Invitation til kombineret loppe/frø/plante marked Weekenden den 30/4 - 1/5 2022 ml. kl. 10 og 15 ved Rugholms fælleshus Download mere info her >>

Kommentarer lukket til Markedsdage i Rugholm

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling. For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning. Proces for medlemmer Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen. Juratelefonen er lukket Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud. Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover. På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse, Preben Jacobsen

Kommentarer lukket til VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse