Lukning af ventelisten

Helt som sidste år har der været overvældende interesse for at blive noteret på ventelisten 2023 Derfor blev ventelisten pr. 2/1 lukket for i år. (Der er mere end 80 personer skrevet op – )

0 kommentarer

Giv ikke tyven frit spil

Aarhus Kommune har i samråd med Tryg lavet nogle simple råd til at undgå indbrud. Kolonihaven er din oase, som du i sommerhalvåret bruger til at slappe af, finde ro og tappe ny energi. Men når huset lukkes ned for sæsonen og haverne står tomme, har tyven gode muligheder for at bevæge sig uset rundt. Størstedelen af indbrud i kolonihaver foregår i løbet af vinterhalvåret, men der er meget, du selv kan gøre for at undgå indbrud. Sørg for, at dine døre og vinduer er godt sikret Gør det svært for tyven Vær en god nabo - aftal, I skiftes til at gå en runde udenfor sæson Se mere her >>

Kommentarer lukket til Giv ikke tyven frit spil

Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse, hvad er det ?

Det er et stykke papir/dokument, som giver en kolonist lov til at bruge sit nye hus eller tilbygning. Først søger man gennem foreningen feks. Norringholm, Aarhus Kredsen om byggetilladelse hvor tegninger med mål og placering af huset/tilbygningen skal afleveres sammen med ansøgningen og når Byggetilladelsen er til stede hos kolonisten, opfører kolonisten sit hus eller tilbygning. Når huset/tilbygningen er opført er det at Aarhus Kredsen på opfordring af Norringholm tager ud og kontrollere mål og flugtveje og i det hele taget ser efter at Byggetilladelsen er overholdt og dermed giver Ibrugtagningstilladelsen. Ved salg skal der findes en Ibrugtagningstilladelse! En Ibrugtagningstilladelse koster kr. 750,-

Kommentarer lukket til Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse, hvad er det ?

Markedsdage i Rugholm

Invitation til kombineret loppe/frø/plante marked Weekenden den 30/4 - 1/5 2022 ml. kl. 10 og 15 ved Rugholms fælleshus Download mere info her >>

Kommentarer lukket til Markedsdage i Rugholm

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling. For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning. Proces for medlemmer Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen. Juratelefonen er lukket Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud. Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover. På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse, Preben Jacobsen

Kommentarer lukket til VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse