Betingelser for leje af fælleshuset

Fælleshuset kan kun lejes af foreningens medlemmer til egne fester.

Lejeren af fælleshuset er underlagt foreningens love og vedtægter angående ro og orden, samt fartbegrænsninger på havegangene, samt har ansvar for sine gæsters gøren og laden.
Vi gør opmærksom på at gangen ved kontoret/depotet IKKE må bruges til opbevaring under leje opholdet – da der er tale om flugtvej

Havelejeren skal være tilstede i fælleshuset under hele arrangementet.

Norringholm HF har affaldssortering efter Aarhus kommunes retningslinjer, så ALT affald skal sorteres og kommes i de respektive containere.
Dåser fra øl/sodavand skal løse i metalcontaineren, de må ikke kommes i plastsække.
Der trækkes i depositum hvis der ikke er gjort tilfredsstillende rent, eller hvis service mm ikke er stillet på plads efter anvisningerne.
Foreningen sørger fotodokumentation, for manglende rengøring m.m.