FAQ - spørgsmål og svar

faq
hvad-vil-du-vide
boccia

Køb af have

Der bliver i gennemsnit solgt 10-15 haver om året.
Priserne varierer fra ca. 100.000 til 300.000 kr., med en gennemsnits pris på ca. 150.000 kr.

Salg af have

Ved opsigelse skal der afgives attest fra tinglysningskontoret om eventuelle lån
og andre behæftelser tinglyst i bygninger på lejet grund m.m.

Ønsker du din have solgt, skal du meddele dette til bestyrelsen.

Din have skal først vurderes og evt. lovliggøres, før den kan sættes til salg

Der kan gå op til 3 måneder før en have er solgt, afhængig af evt. Lovliggørelse og interesse fra købere

OBS der sælges kun haver i sæsonen!

Kom på venteliste

Når du har kolonihave i Norringholm

Haverne må kun bebos fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse medfører opsigelse af lejemålet.
Resten af året er ophold i kolonihaven ikke tilladt mellem kl. 21.00 og 7.00

Vandaflæsning foretages af den enkelte havelejer og afleveres til bestyrelsen senest ved standerstrygning den sidste lørdag i oktober. Er aflæsningen i ikke afleveret rettidigt, vil bestyrelsen foretage et skønnet forbrug, og der opkræves et gebyr på 500,00 kr.

Nej der må IKKE parkeres på vejene i foreningen

Haven skal være omgivet af klippede hække med en maksimal højde på 1,60m.
Hækkene skal klippes som det er beskrevet i ordensreglerne for Norringholm.
Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for forpligtedes regning.

Vejen ud for ens have skal holdes fri for huller og ukrudt fra hæk til midten af vejen.
Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for forpligtedes regning.

På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets
juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at
forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres
sagsbehandling.
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der
tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til
jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med
deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de
sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle
henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af
medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog
besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.
Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.

Storskrald og haveaffald

Ja foreningen har trailer som udlejes for kr.  100,- pr. dag henvendelse til:
Bent Heide, Have 564
Mobil: 2044 9714

Det er rigtig nemt af få fjernet dine gamle møbler osv.

Bestil storskrald her >>

De skal selv sørge for at få fjernet haveaffald inkl. hækaffald

Man kan leje en havespand ved affaldvarme, dette er for den enkelte haves egen regning.

Læs mere om leje af havespand her >>