Lidt nyt fra bestyrelsen

Generel info og status på dræn
Foreningen har nu bestilt drænarbejdet ved M. Frisch, som meget gerne skulle gå i gang d. 1/9 (2024)
Denne entreprenør er den samme som Aarhus kommune bruger og deres arbejde med dræn i området
skal også starte i september 2024

Havevandring
Det er din opgave som havelejer i Norringholm, at sørge for der er rydeligt foran din hæk
– denne opgave indebære også at sørger for der ikke er hulle i vejen foran din have
Dette både for din egen og dine naboers skyld.

Næste have vandring er i starten af uge 30

Foreningens info boksen
I foreningens info boksen er der sat et dokument op, hvor der er en QR kode, som du kan scanne 
og derefter kommer du ind på en side hvor du finder alle oplysninger om foreningen.

Bruger du ikke QR kode, finder du siden her: https://norringholm.dk/info