Kort information om NorthSide
Afvikles fra torsdag d. 1. juni til og med lørdag d. 3. juni 2023.

Torsdag åbner pladsen kl. 14.00 og lukker kl. 01.00.
Fredag og lørdag åbner pladsen kl. 13.00 og lukker kl. 02.30.

Der forventes op til 40.000 mennesker til festivalen.
NorthSide finder sted på det grønne areal kaldet ”Eskelunden” ved krydset mellem Viby Ringvej(O2) og
Åhavevej.

Det ønskes at skabe en sikker afvikling med mindst mulig gene for beboere og erhvervsdrivende i området
nær festivalpladsen, og vi har derfor i 2023 øget fokus på vores naboer, private og erhvervsdrivende.

Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på følgende.
Trafikinformation vedr. haveforeningerne vest for festivalpladsen – Rugholm, Sølyst og Norringholm
Der laves ‘parkering forbudt-zone i hele området i perioden fra d. 1. juni til d. 4. juni. Det vil sige hele området
med indkørsel fra Rugholmvej.
Derudover oprettes der handikapparkring i området ved Haveforeningen af 1934.

Information om musikken
Vi har under festivalen valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og dermed skulle vi gerne primært
ramme vores publikum. Vi måler hvor højt, vi spiller, kontinuert under hele festivalen, så vi sikrer, at vi ikke
overskrider de tilladte dB grænser. Vi kigger desuden hele tiden på, hvordan vi kan forbedre lyden, således vi
ikke generer andre unødigt.

NorthSide er bl.a. planlagt i samarbejde med Aarhus kommune samt Østjyllands Politi.

Vi vil gerne invitere interesserede naboer til en rundvisning på pladsen onsdag d. 31. maj kl. 19.00.
Varighed en time. Mød op ved hovedindgangen til festivalpladsen, hvor Kramer Madsen står klar til at modtage jer.