Havebeholder fra Kredsløb

beh-9243
contact-bg
cta-bg

Haveaffald (frivillig ordning)

Beholdere til haveaffald kan opstilles ved den enkelte kolonihave, hvorimod beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal opstilles
som en fællesløsning.

Beholderen til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 8 til uge 48.

Men selve bestillingen af beholder til haveaffald, skal bestilles gennem Norringholm, ligesom at afregningen opkræves sammen med havelejen.