1. Pumpning fra kolonihaveområdet kører fortsat. Haveforeningen holder øje med pumper, og mange er aktiveret i, at sikre foreningen. Haveforeningen pumper vand fra alle søer hvor vandet samles, og op til det rørlagte vandløb, hvorfra Frisch har opsat pumpning fra (pumpestationen ved legepladsen). Der gøres en ekstraordinær stor indsats blandt foreningens medlemmer, og pt. ser det ud til at vi klarer den svære situation uden oversvømmelser af huse.
  2. Vandstanden i Brabrand Sø er nu så høj, at der ville være oversvømmelser i haveforeningen, hvis ikke det rørlagte vandløb var afproppet. Nogle områder ligger lavere end vandspejlet i Brabrand Sø, og med en hullet rørledning ville vandet have kommet op af jorden.
  3. Foreningens dræn og pumpestation kører godt. Der afledes fra den via den rørledning som Frisch tidligere lavede. Da afledningen sker fra pumpestationen har det ikke betydning at Brabrand Sø er steget eller stiger mere.
  4. Grundet et vedblivende overtryk i det gamle rørlagte vandløb blev det onsdag besluttet, at få vejdrift til at hjælpe med at tømme ledningen ned fra deres vejbrønd på Rugholmvej. Der blev opsuget og bortkørt 1.000m3 vand og vejdrift har nu opsat en pumpestation i viadukten ved Rugholmvej, som pumper vand fra vejbrønd til regnvandsbassin mod syd. (100m oppe af bakken/vejen på højre side).
  5. Vejdrift har været behjælpelige med at finde årsager til den store mængde vand i det rørlagte vandløb. Årsagen skulle findes i, at motorvej bassiner afleder til ledningen, og at de stod overfyldte efter regnen i sidste uge. De er nu tømte fra vejbrønd i Rugholmvej.
  6. Der afledes vand fra pumper og terræn til kloakledningen. Det skal stoppes nu, da der er fare for at det vand der er på terræn kan være sygdomsfremkaldende. Aarhus Vand har lørdag været og udpege de brønde der deres, så vi ikke uforvaret kommer til at aflede overfladevand til deres system. Kloak systemet er belastet og toilet brug skal begrænses mest muligt.
  7. Grundet tidligere historik om oversvømmelser i foreningen er der risiko for lukning af strøm. Din El  har været i HF lørdag og besigtiget situationen. Der er nogle strømskabe der skal forhøjes. Det kan være muligt at der skal lukkes for strømmen i nogle timer. Men det er vigtigt at sikre strøm til kloak og dræn pumpestationer.
  8. Som det hele kører nu ses det tydeligt at vandstanden i det rørlagte vandløb falder hurtigt. Der er håb om at vi allerede i weekenden begynder at kunne se frem til en tømning af det rørlagte vandløb. Det er vigtigt, da en ny uge truer. Når alt er tømt ned er der dog meget mindre risiko for at noget går galt.