Haveforeningen har et godt samarbejde med kommunen omkring problemet med oversvømmelserne i HF Norringholm.
Vi er i fast dialog med gode folk. Som et resultat af det, ses der nu tre store pumper, der arbejder konstant. En oppe under viadukten, en på Fællesvej, og en på Xeniavej ved den lille legeplads. Pumperne fjerner vand fra drænsystemet, og pumper det ud i søen.
Foreningen er også i færd med at indkøbe tre mindre elektriske pumper, der kan bruges til at pumpe vand væk fra belastede haver
For at lette arbejdet omkring pumpning af vand væk fra truede haver, kan de haver der plaget af vand, grave et hul på det lavest liggende sted i haven.
I hullet placeres et plastrør med huller i, så vandet kan komme ind i røret. Ved for meget vand i haven placeres pumpen i dette hul, hvorefter vandet pumpes væk fra haven.
På denne måde er det nemmere at komme i gang med at pumpe vandet væk, og ved at bruge et rør undgås det også, at der kommer blade og andet skidt i vores pumper.
Vi håber naturligvis på at vi slipper for de helt store mængder vand i de kommende måneder.