Privatlivspolitik

gdpr
cookies
boccia

Privatlivspolitik for Norringholm Haveforening

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Norringholm Haveforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Norringholm Haveforenings Næstformand

Adresse: Haveforeningen Norringholm, Krokusvej 950, 8260 Viby J
CVR: 79506214
Mail: norringholm@gmail.com
Hjemmeside: www.norringholm.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse
– Følsomme personoplysninger: Ingen
2. Oplysninger om tidligere medlemmer:
– Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse
– Bankkonto oplysninger (brugt til overførelse ifb. Med salg)
– Følsomme personoplysninger: Ingen