Bestyrelsen

img_1280_
beh-9177
beh-9130

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode på den årlige generalforsamling.
Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Der kan desuden vælges suppleanter for en 1 års periode.

Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af haveforeningen og står for at udføre de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan træffes på tlf. 23 92 87 99
Alle klager m.m. skal sendes pr. mail: norringholm@gmail.com
Kontoret i fælleshuset har åbent hver søndag i sæsonen 10-11

Bestyrelse

Formand
Peter Wath

Næstformand
Mads Kjær Vejrup

Sekretær
Jørgen Kaarup

Kasserer
Anette Jørgensen

Bestyrelsesmedlem/IT
Nils Jensen

Der findes i foreningen en Facebookgruppe >>
Bestyrelsen kan IKKE kontaktes via denne gruppe
Ligesom bestyrelsen intet har med gruppen at gøre !!!