Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets
juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at
forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres
sagsbehandling.
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der
tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til
jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med
deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de
sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle
henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af
medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog
besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.
Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.

På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen