Det er et stykke papir/dokument, som giver en kolonist lov til at bruge sit nye hus eller tilbygning.

Først søger man gennem foreningen feks. Norringholm, Aarhus Kredsen om byggetilladelse
hvor tegninger med mål og placering af huset/tilbygningen skal afleveres sammen med ansøgningen
og når Byggetilladelsen er til stede hos kolonisten, opfører kolonisten sit hus eller tilbygning.

Når huset/tilbygningen er opført er det at Aarhus Kredsen på opfordring af Norringholm tager ud og kontrollere mål
og flugtveje og i det hele taget ser efter at Byggetilladelsen er overholdt og dermed giver Ibrugtagningstilladelsen.

Ved salg skal der findes en Ibrugtagningstilladelse!

En Ibrugtagningstilladelse koster kr. 750,-