Langt om længe er der nu skred i at få ordnet dræningen af vores haveforening.

Aarhus Kommune sætter arbejdet i gang i denne uge.
Der skal graves mellem brønden ved pumpen og Brabrandstien og måske også under stien.
Der er begrundet mistanke om, at rørene er i stykker (de er fra 1971), og at vores pumpe derfor er på overarbejde
– og at det i det hele taget ikke er muligt at få vandet helt væk, før disse rør er skiftet.

Alle steder, hvor der er formodning om tilstopning bliver nu undersøgt og udbedret, hvis det er nødvendigt.

Gravearbejdet skulle være begyndt mandag 4. september, men blev forsinket, fordi der ligger et større elkabel på strækningen.
Det igangsættes snarest, og på et møde 11. september mellem repræsentanter for
Haveforeningen Norringholm, Rugholm og Aarhus Kommune afklares det, hvad der videre skal ske.

Der er enighed om, at problemerne med vandet skal løses.