Salg af haver

ventelisten
koeb-af-have
medlemsmoede

Salg af have

  • Ønsker du din have solgt, skal du meddele dette til bestyrelsen.
  • Din have skal først vurderes og evt. lovliggøres, før den kan sættes til salg
  • Der kan gå op til 3 måneder før en have er solgt, afhængig af evt. Lovliggørelse og interesse fra købere

OBS der sælges kun haver i sæsonen!

Proces ved salg og hvad skal du tænker over inden du meddeler du vil sælge:

Opsigelse kan som udgangspunkt kun forekomme ved personligt fremmøde på foreningens kontor i dennes kontortid.
Personer der skal opsige er de personer der står på lejekontrakten.
Opsigelsen skal underskrives af alle lejere, eller der skal foreligge fuldmagt. 

Hvis der er tale om at salget skal foretages af fuldmagtshaver skal der foreligge en fuldmagt fra ældresagen

DEN KAN DU DOWNLOAD HER >>

Vi anbefaler den fuldmagt der er med vitterlighedsvidner. Dette står ligeledes beskrevet på hjemmesiden.

Fuldmagten skal udtrykkelig beskrive at der gives fuldmagt til varetagelse af salg af fast ejendom,
og der skal enten være stemplet af Notar, eller der skal være udfyldt med to vitterlighedsvidner.

Der kan forelægges en særlig fuldmagt til at kun en af ejerne (hvis der er flere) kan gennemføre selve opsigelsen.
Fuldmagten skal udtrykkelig beskrive at der udelukkende gives fuldmagt til opsigelse af lejemålet.

YDERLIG INFO
Sælger skal tage stilling til om der ønskes slag af løsøre
Før et salg foretages der tinglysning på huset
Der skal være lovlig brandforsikring på huset
Der skal være ibrugtagningstilladelse på kolonihavehuset

Vi anbefaler at sælger sætter sig grundigt ind i vejledning om køb og salg, samt vurdering af kolonihavehus
DETTE KAN GØRES PÅ KOLONIHAVEFORBUNDETS  HJEMMESIDE HER >>

Markedsdage i Rugholm

Invitation til kombineret loppe/frø/plante marked Weekenden den 30/4 – 1/5 2022 ml. kl. 10 og 15 ved Rugholms fælleshus Download mere info her >>

Læs mere »

Information om Northside 2022

Med denne skrivelse ønsker vi at give en kort information om NorthSide, som afvikles fra torsdag d. 2. juni til og med lørdag d. 4. juni 2022. Torsdag åbner pladsen kl. 14.00 og lukker kl. 01.00.

Se hele nyheden

Markedsdage i Rugholm

Invitation til kombineret loppe/frø/plante marked Weekenden den 30/4 – 1/5 2022 ml. kl. 10 og 15 ved Rugholms fælleshus Download mere info her

Se hele nyheden

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i

Se hele nyheden