Salg af haver

ventelisten
koeb-af-have
medlemsmoede

Tidsgrænser ved salg af haver i Norringholm

Ovenstående forudsætter at have som ønsker sælges har en Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse

OBS der sælges kun haver i sæsonen!

Proces ved salg og hvad skal du tænker over inden du meddeler du vil sælge:

Opsigelse kan som udgangspunkt kun forekomme ved personligt fremmøde på foreningens kontor i dennes kontortid.
Personer der skal opsige er de personer der står på lejekontrakten.
Opsigelsen skal underskrives af alle lejere, eller der skal foreligge fuldmagt. 

Hvis der er tale om at salget skal foretages af fuldmagtshaver skal der foreligge en fuldmagt fra ældresagen

DEN KAN DU DOWNLOAD HER >>

Vi anbefaler den fuldmagt der er med vitterlighedsvidner. Dette står ligeledes beskrevet på hjemmesiden.

Fuldmagten skal udtrykkelig beskrive at der gives fuldmagt til varetagelse af salg af fast ejendom,
og der skal enten være stemplet af Notar, eller der skal være udfyldt med to vitterlighedsvidner.

Der kan forelægges en særlig fuldmagt til at kun en af ejerne (hvis der er flere) kan gennemføre selve opsigelsen.
Fuldmagten skal udtrykkelig beskrive at der udelukkende gives fuldmagt til opsigelse af lejemålet.

YDERLIG INFO
Sælger skal tage stilling til om der ønskes slag af løsøre
Før et salg foretages der tinglysning på huset
Der skal være lovlig brandforsikring på huset
Der skal være ibrugtagningstilladelse på kolonihavehuset

Vi anbefaler at sælger sætter sig grundigt ind i vejledning om køb og salg, samt vurdering af kolonihavehus
DETTE KAN GØRES PÅ KOLONIHAVEFORBUNDETS  HJEMMESIDE HER >>

Lukning af ventelisten

Helt som sidste år har der været overvældende interesse for at blive noteret på ventelisten 2023 Derfor blev ventelisten pr. 2/1 lukket for i år. (Der er mere end 80

Læs mere »

Giv ikke tyven frit spil

Aarhus Kommune har i samråd med Tryg lavet nogle simple råd til at undgå indbrud. Kolonihaven er din oase, som du i sommerhalvåret bruger til at slappe af, finde ro

Læs mere »

Lukning af ventelisten

Helt som sidste år har der været overvældende interesse for at blive noteret på ventelisten 2023 Derfor blev ventelisten pr. 2/1 lukket for i år. (Der er mere end 80

Se hele nyheden

Giv ikke tyven frit spil

Aarhus Kommune har i samråd med Tryg lavet nogle simple råd til at undgå indbrud. Kolonihaven er din oase, som du i sommerhalvåret bruger til at slappe af, finde ro

Se hele nyheden

Ibrugtagningstilladelse / bygge tilladelse, hvad er det ?

Det er et stykke papir/dokument, som giver en kolonist lov til at bruge sit nye hus eller tilbygning. Først søger man gennem foreningen feks. Norringholm, Aarhus Kredsen om byggetilladelse hvor

Se hele nyheden