Med denne skrivelse ønsker vi at give en kort information om NorthSide, som afvikles fra torsdag d. 2. juni til og med lørdag d. 4. juni 2022. Torsdag åbner pladsen kl. 14.00 og lukker kl. 01.00. Fredag og lørdag åbner pladsen kl. 13.00 og lukker kl. 02.00. Vi forventer op til 40.000 mennesker til festivalen.

Som noget nyt er NorthSide flyttet til det grønne areal kaldet ”Eskelunden” ved krydset mellem Viby Ringvej(O2) og Åhavevej.

Det ønskes at skabe en sikker afvikling med mindst mulig gene for beboere og erhvervsdrivende i området nær festivalpladsen, og vi har derfor i 2022 øget fokus på vores naboer, private og erhvervsdrivende. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på følgende.

Trafikinformation vedr. haveforeningerne vest for festivalpladsen – Rugholm, Sølyst og Norringholm
Der laves ‘parkering forbudt’-zone i hele området i perioden fra d. 31. maj til d. 6. juni. Det vil sige hele området med indkørsel fra Rugholmvej. Derudover oprettes der handikapparkring i området ved Haveforeningen af 1934.

Trafikinformation vedr. haveforeningerne ved Åhavevej med indkørsel af Åhave Parkvej og Åhavevej
Der opsættes ‘standsning forbudt’ mellem Åhave Parkvej og Bjørnholms Alle i perioden fra d. 2. juni til 5. juni.

Trafikinformation vedr. haveforeningen af 1918
Her oprettes der kontrolpost ved indkørsel i perioden fra d. 2. juni til d. 5. juni, så det kun er beboere og erhvervsdrivende, der kan tilgå området. Vi gør opmærksom på, at under opsætning af afspærring af ene vognbane på Marselis Blvd. vil hele Marselis Blvd, være totalt spærret i vestgående retning. Det er derfor i tidsrummet onsdag d. 1. juni kl. 22.00 til torsdag d. 2. juni kl. 05.00 ikke muligt at tilgå Haveforeningen Af 1918.

Information om musikken
Vi har under festivalen valgt et lydsystem, som er meget retningsbestemt, og dermed skulle vi gerne primært ramme vores publikum. Vi måler hvor højt, vi spiller, kontinuert under hele festivalen, så vi sikrer, at vi ikke overskrider de tilladte dB grænser. Vi kigger desuden hele tiden på, hvordan vi kan forbedre lyden, således vi ikke generer andre unødigt.

NorthSide er bl.a. planlagt i samarbejde med Aarhus kommune samt Østjyllands Politi.

Vi håber ikke ovenstående bliver til uacceptabel gene for jer, og har I yderligere spørgsmål vedr. festivalen, og hvordan det praktisk vil påvirke jer, så er I velkomne til at skrive til nedenstående kontaktperson.

Vi vil gerne invitere interesserede naboer til en rundvisning på pladsen onsdag d. 1. juni kl. 19.00. Varighed en time. Mød op ved hovedindgangen til festivalpladsen, hvor Kramer Madsen står klar til at modtage jer.

Med venlig hilsen
Kramer Madsen
kramer@downthedrain.dk